Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 Slide 13 < >

Poslovno-servisni objekt Dobravc Transport

Helena Kovač u.d.i.a., Peter Kovač m.i.a., Mojca Cesar m.i.a. | Lokacija: Domžale | Velikost objekta: 1325 m2 | Leto izvedbe: 2019-2021 | Investitor: Dobravc Transport | Foto: Peter Kovač in arhiv Dobravc Transport

Za potrebe podjetja Dobravc Transport, ki se ukvarja z logistiko smo zasnovali hibridni objekt, ki združuje poslovne, servisne in skladiščne prostore ter storitvene dejavnosti v parterju. Objekt je zasnovan kot prefabricirana betonska skeletna zgradba z odprtim osrednjim prostorom, ki je namenjen servisiranju transportnih vozil, vzhodnim poslovnim stolpičem in javnim parterjem, ki se odpira na ulico. V poslovnem delu so v dveh nadstropjih umeščene pisarne, v parterju pa kavarna in frizerski salon.