Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 < >

Poslovna stavba Helios

Helena Kovač u.d.i.a. | Lokacija: Količevo, Domžale | Velikost objekta: 1500 m2 | Fasadni ovoj 2500 m2 | Leto izgradnje: 2004 | Investitor: Helios, d.d.

Poslovno stavbo Helios je uprava želela obnoviti, da bi povzdignila in poudarila korporativno moč poslovnega sistema. Rezultat zahtevne naloge je popolna prenova fasadnega ovoja upravne stavbe družbe Helios ter nadzidavo in nova izvedba fasadnega ovoja poslovne stavbe ob njej.

Zaradi slabega temeljenja stavbe je bila klasična nadzidava nemogoča. Zato je ob obodnih stenah zrasla jeklena konstrukcija z novimi temelji ter podbetoniranjem obstoječih. Na novi jekleni obod dvoetažne stavbe je omogočil gradnjo dveh dodatnih nadstropij, stavba pa je bila v notranjosti v celoti obnovljena.

Zunanji fasadni ovoj obeh poslovnih stavb je enak, zato mogoča videz enovite stavbe z enokapno padajočo streho v smeri V-Z. Barvitost zunanje fasade in velik logotip že na daleč poudarja, da imamo pred seboj eno od pomembnejših premaznih tovarn v EU.