Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12 < >

Spominska kapelica Davu Karničarju

Peter Kovač m.i.a. | Lokacija: Dolina Ravenske Kočne, Zg. Jezersko | Leto izvedbe: 2020 | Foto: Peter Kovač

Davo Karničar, slovenski alpinist je septembra 2019 umrl v delovni nesreči na svojem gorniškem centru v Dolini Ravenske Kočne. Leto dni po tragičnem dogodku so se nanj spomnili s postavitvijo spominske kapelice. Kapelica je umeščena v alpski kontekst, sredi jase na koncu Doline Ravenske Kočne, kjer je imel Karničar v sklopu svojega vikenda vizijo ustvariti gorniški center. Kapelica je postavljena visoki nadmorski višini (1050 m) neposredno pod severno steno Grintovcev v sklopu gorniškega centra. Kapelica je načrtovana kot prostostoječ prostorski element v človeškem merilu. Glavni element kapelice je trokraka alpska streha z naklonom 75°, ki oblikovno odgovarja tako zahtevnim klimatskim razmeram (velike količine snega). Skupaj z obstoječimi objekti, grajenimi v alpskem slogu in visokimi smrekovimi drevesi sestavlja prostorsko kompozicijo. Zasnova kapelice temelji na prepletu simbolike in duhovnosti. To je trojica podob, ki so umeščene v tri niše in so v arhitekturnem konceptu obravnavane enakovredno. Te so združene v enoten element trokrake strehe, krite z macesnovimi skodlami s troslojnim prekrivanjem. Masivna macesnova polica je podprta s sedmimi podporami različnih velikosti, ki predstavljajo negativ smučin, ki jih je Davo pustil na spustih s sedmih najvišjih vrhov celin. Podobe, ki so predstavljene v treh nišah so nastale v sodelovanju z akademsko slikarko Irino Pušnik Mouravievjevo. Predstavljajo tri svetnike, povezane s Karničarjevim življenjem in so usmerjene vsaka v svojo stran – sveti Bernard (zavetnik alpinistov) proti Češki koči, sveti Martin (zavetnik Dava Karničarja) proti Jezerskem in vstali Jezus proti mestu, kjer se je Karničar tragično ponesrečil. Izdelava kapelice se je odvijala v oteženih epidemičnih razmerah z željo po zaključku izvedbe do septembra 2020. Prvotni načrt, da se notranji del kapelice izvede v vidni armirano-betonski izvedbi 'in situ' je nadomestila montažna lesena skeletna konstrukcija z zaprtimi stranicami iz surovih vlakno cementnih plošč. Prefabrikat je bil izveden v delavnici, pripeljan na lokacijo in pričvrščen na jekleni čevelj, ki je vezni člen med kapelico in predhodno izvedenim armirano-betonskim temeljem.