Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 < >

Podružnična osnovna šola Vrhpolje

Helena Kovač u.d.i.a. | Lokacija: Vrhpolje pri Moravčah | Velikost objekta: 984 m2 | Leto izvedbe: 2015 | Investitor: Občina Moravče | Energijska učinkovitost: 11kWh/m2a, A2 energijski razred | Foto: Peter Kovač

Stara vrhpoljska šola je bila zgrajena leta 1905. Med drugo svetovno vojno je bila šola požgana in porušena. Po letu 1945 zgradijo novo šolo za šolo tri razrede, leta 1982 pa stavbo obnovijo. Toda stara stavba ni bila protipotresno varna. Občina Moravče kot investitor leta 2014 kot podre staro šolo in tam zgradi novo s štirimi oddelki in prostorno telovadnico. Po 110 letih vrhpoljska šola ponovno postane novo srce majhnega kraja, sodoben in prijeten dom znanja in igre za vse otroke, učitelje ter krajane.

Arhitektura šole sledi podeželski vaški morfološki zasnovi, telovadnica je vkopana v kleti šole in je namenjena tudi zunanjim uporabnikom. Kletni del s telovadnico je v AB izvedbi, pritličje in nadstropje z mansardo sta lesena skeletna gradnja. Konstrukcija predstavlja difuzijsko odprto zasnovo. Šola je zgrajena kot lesena skeletna gradnja, delež lesa predstavlja tretjino vgrajenih materialov, les je tudi sicer poudarjen oblikovalski element stavbe.

Šola se v celoti ogreva z obnovljivi viri energije ter uporablja sivo vodo / deževnico. Ob šoli je zgrajena kotlovnica na lesno biomaso, ki ogreva tudi sosednji gasilski dom. Šola je izvedena v zrakotesnem toplotnem ovoju, kjer deluje sistem mehanskega prezračevanja s filtracijo vhodnega zraka in rekuperacijo odpadne toplote.

Šola je projektirana in zgrajena skladno z Uredbo o »zelenem javnem naročanju« (priloga 7) in ustreza temeljnim okoljskim zahtevam »zelene gradnje«. Objekt je v celoti skladen s pravilnikom o učinkoviti rabi energije in spada v A2 energijski razred. Uporabnik vodi energetsko knjigovodstvo in vsaj dve leti po končani gradnji dokazuje predvidene prihranke končne energije (46,36 MWh/a). Izračunana potrebna letna primarna energija objekta Qp/Au = 35 kWh/m2a. Potrebna letna toplota za ogrevanje objekta znaša 11 kWh/m2a.Šola sodi med skoraj nič energijske stavbe (po AnSNES obvezna gradnja po letu 2018).