Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 < >

Skladiščni objekt Gorenje Surovina

Helena Kovač u.d.i.a. | Lokacija: Maribor | Velikost objekta: 4.370 m2 | Leto izvedbe: 2015 | Investitor: Gorenje Surovina d.o.o.

Nova skladiščna hala GORENJE SUROVINA d.o.o. je zgrajena ob obstoječi hali TGO v poslovni coni Tezno. Objekt sestavljata dve skladiščni ladji, ki sta pritlični, skupne neto površine 4.370,00 m2. Skladišče je namenjeno za shranjevanje nenevarnih snovi – surovin.

Zunanje dimenzije objekta so 74,80 m x 60,60 m, višina objekta v kapi znaša 13,70 m, višina do slemena znaša 16,30 m. Temelji objekta so točkovni, nosilna obodna konstrukcija so AB stebri do višine 11 m, med seboj povezani z AB stenami do višine 7 m ter jeklenimi nosilci na vrhu stebrov na višini 11 m. Na nosilcih in stebrih sloni kovinska prostorska palična konstrukcija, kot nosilna konstrukcija strehe ločne strehe preko obeh hal.

Tip prostorskega paličja je »Mero«, jeklene palice vijačene v jeklene krogle. Tla objekta so prilagojena zahtevni uporabi, zglajena mikro armirana AB plošča debeline 30 cm stoji na posebni podlagi iz zbitega gramoza. Dopustna obremenitev plošče je FL 5 po Eurokodu. Strešna kritina je nepropustna folija s posebno termoizolacijo zaradi kondenzacije.

Objekt je namenjen trajnostnemu ravnanju z odpadki. Pri njegovi konstrukciji smo zato upoštevali tudi vsa načela trajnostne gradnje.