Že več kot 30 let v koraku s časom razvijamo strokovne in napredne rešitve pri arhitekturno- gradbenih projektih. Sledimo naročnikovi investicijski nameri in se trudimo najti idealno ravnotežje med zahtevami glede funkcionalnosti, estetike in ekonomike ob upoštevanju veljavnih predpisov. Zavedamo se pomembnosti varovanja okolja, zato dajemo velik poudarek doseganju visokega bivalnega ugodja z obnovljivimi viri energije v kombinaciji z učinkovito rabo energije.

Odlikujejo nas predanost, natančnost, prilagodljivost ter upoštevanje finančnih okvirov in dogovorjenih rokov za izvedbo storitev.

Našim strankam zagotavljamo celostno svetovanje z najbolj optimalnimi trajnostnimi investicijskimi pristopi ter naročnikom pomagamo uresničiti ideje na način, da se poleg  arhitekturne prepoznavnosti in uporabnosti poveča tudi vrednost njihove nepremičnine.

Ukvarjamo se z izdelavo vseh vrst projektne dokumentacije – IDZ (idejna zasnova), DNZO (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt), DGD (dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZI (projektna dokumentacija za izvedbo), PID (projektna dokumentacija izvedenih del)

Ukvarjamo se z izdelavo strokovnih podlag, analiz in urbanističnih zasnov ter pripravo prostorskih aktov, ki so potrebni za sprejetje OPPN. Kot pripravljavci prostorskega akta vodimo celovit postopek s pobudnikom in investitorjem (občine).

STORITVE

Arhitekturni biro Aktualno

Naši zadnji zapisi

Uporaba BIM metode projektiranja

Uporaba BIM metode projektiranja

V naši ekipi se vseskozi strokovno izobražujemo v želji zagotavljati visoko kakovost izvedenih projektov. Zadnja štiri leta projektiramo…