Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 < >

Krajevni dom Dob

Helena Kovač u.d.i.a. | Lokacija: Dob | Velikost objekta: 880 m2 | Leto izvedbe: 2009-2015 | Investitor: PGD Dob in Občina Domžale | Foto: Peter Kovač

V središču vasi Dob pri Domžalah sta PGD Dob in Občina Domžale zgradila sodoben gasilski dom, ki vključuje tudi prostore krajevnega vrtca in večnamensko dvorano. Stavba je decentno umeščena v vaško jedro in kljub svojim večjim gabaritom ne izstopa med sosednjimi hišami. Gasilski dom ima urejene zelenice in parkirišče.

Stavba je konstrukcijsko zasnovana kot armirano betonska okvirna konstrukcija z zidanimi opečnimi polnili, kletne stene so armirano betonske, prav tako vmesne etažne plošče. Objekt je plitvo temeljen na AB pasovnih temeljih. Skupna neto uporabna površina objekta je 880 m2.

Na vzhodni strani je objekt enoetažen z ravno streho (uporabno teraso). Na zahodni strni je v celoti podkleten in je namenjen društvenim prostorom PGD Dob. Pritličje zaseda gasilka garaža garaži za tri vozila in vrtec, ki ima prostore za tri starostne skupine otrok. Vrtec ima tudi zunanji atrij za prvo starostno skupino. V mansardi je večnamenska dvorana, ki je v dopoldanskem času v uporabi vrtca, sicer pa je namenjena interesnim dejavnostim krajanov.

Objekt je zgrajen tako, da ustreza načelom trajnostnega razvoja. Vsi dostopi so urejeni t tako, da omogočajo dostop tudi za gibalno ovirane osebe. Toplotna prehodnost celotne stavbne konstrukcije znaša 0,194 W/m2K. Objekt sodi v energetski razred B1.