Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 < >

Vrtec Moravče

Helena Kovač u.d.i.a. | Lokacija: Moravče | Velikost objekta: 596 m2 | Leto izvedbe: 2013 | Investitor: Občina Moravče | Foto: Peter Kovač

Vrtec Moravče je zgrajen v zaledju osrednje občinske šole. Kletni del s kotlarno na biomaso je v AB izvedbi, pritličje in nadstropje z mansardo sta lesena skeletna gradnja. Leseni pasivni montažni vrtec prinaša v šolski okoliš dodatne 4+2 oddelke predšolske vzgoje. Objekt je s kotlarno na biomaso namenjen širši skupnosti Občine Moravče.

Arhitektka Helena Kovač je s timom sodelavcev inženirjev uveljavila inovativni dvofunkcijski princip dveh namenov v eni stavbi, kjer imata vsak svoj energetsko varčen in trajnostni princip, Vrtec je postal pomemben primer več funkcionalne, trajnostne gradnje z evropskimi sredstvi, ki ga je RS s svojimi institucijami navajala kot zgled.

Objekt je zgleden primer stavbe z učinkovito rabo energije, postavljen na monolitno kotlarno na biomaso, ki je obnovljiv vir energije. Biomasa ogreva preko toplovodnega omrežja vse javne in več zasebnih stavb v naselju.

Vrtec odprt v naravo predstavlja trajnostno, skoraj nič energijsko stavbo z letno potrebo po toplotni energiji 14,5 kWh/m2.