DVORANA SLOVENJ GRADEC

Montažni lesen prizidek obstoječi športni dvorani

Naročnik: Mestna občina Slovenj Gradec

Status: natečajni predlog

Velikost: 1.800 m2

Lokacija: Slovenj Gradec

 

Načrtovana pritlična prizidava k športni dvorani Slovenj Gradec se pripenja na stavbo obstoječe športne dvorane na JV fasadi. Med obstoječo in novo dvorano se izvede pritlična pasaža s funkcijo umazanega hodnika. Ta povezuje zunanji vhod v Šporni park Slovenj Gradec z atletskim stadionom, staro in novo dvorano ter tvori novi vhod za športnike s Partizanske poti (JZ) ali z vstopne ploščadi Športnega centra Slovenj Gradec (JV).

Svetla športna površina je dimenzij 25,0 x 45,0 m, kar omogoča postavitev igrišča za rokomet (40m x 20 m), košarko in dveh prečnih igrišč za košarko (24m x 15m), odbojkarskega igrišča (18m x 9m), dveh prečnih igrišč za odbojko in igrišča za badminton – do 9 igrišč (13,40m x 6,10m).

Zasnova in konstrukcija nove dvorane omogoča, da se v drugi fazi na strehi objekta lahko izvede zunanje košarkarsko igrišče, ki ga zaradi izvedbe prizidave športni park nima več. Zunanje igrišče je lahko namenjeno predvsem okoliškim prebivalcem za izvajanje dnevne rekreacije. V sklopu ureditve igrišča se dostop na streho zagotovi preko montažnih stopnic na jugovzhodni fasadi objekta ter  z dvigalom montažne izvedbe, ki je predvideno ob JZ vhodu. Ograja igrišča in dostopnih poti se zazeleni in ustvarja prijetno mikroklimo uporabnikom.

Zasnova zunanje ureditve poudarja uporabo trajnostnih oblik mobilnosti, saj je na ožjem območju poudarjena prednost pešcem in kolesarjem ter s tem zaradi dobrih povezav spodbuja stanovalce in ostale uporabnike k čim manjši uporabi avtomobilov. Kompleks zagotavlja dobro dostopnost znotraj in izven svojega območja ter pomembno prispeva tudi k integraciji kompleksa v preostalo mestno tkivo.

 

Naše storitve na projektu:

Izdelava natečajnega predloga

 

Objave in nagrade:

3. nagrada na javnem odprtem natečaju, Mestna občina Slovenj Gradec, 2024