MAMUTOV PARK

Artikuliran javni prostor, kot podaljšek mestne tržnice

Naročnik: Občina Kamnik

Status: zgrajeno, 2023

Velikost: 1.000 m2

Lokacija: Kamnik

Na obrobju mestnega središča, med glavno avtobusno postajo in Kamniško Bistrico, smo revitalizirali javni prostor v katerem ima osrednje mesto Kamniški mamut. Gre za skulpturo v naravni velikosti, ki jo je leta 2008 izdelal kamniški kipar Miha Kač. Izdelava bronastega odlitka, ki tehta dve toni in pol, je izvedla Livarna Kamšek iz Gore pri Komendi.

Skulptura mamuta temelji na okostju, ki so ga leta 1938 našli v bližnjih Nevljah in velja za eno najbolje ohranjenih mamutovih okostij v našem delu Evrope. To izjemno arheološko dediščino, želi Občina Kamnik približati prebivalcem in turistom, ki prihajajo v Kamnik.

Z ureditvijo parka ob avtobusni postaji in njegove bližnje okolice, smo se navezovali na potezo tržnice ter s parkom ustvarili njen podaljšek, kjer so med odprtjem tržnice postavljene dodatne stojnice. Prostor se navezuje tudi na brežino reke Kamniške Bistrice ter se amfiteatralno nadaljuje proti vhodu v centralno zaklonišče mesta Kamnik. Predlog revitalizacije območja obsega tudi uporabo centralnega dela zaklonišča v dvonamensko funkcijo, kjer bi se lahko izvajali različni kulturno-družbeni dogodki. Ureditev nakazuje mogočo bodočo zvezno povezavo desnega nabrežja reke med tržnico in Usnjarsko cesto preko objekta Nunskih hlevov.

Prostor omogoča počitek in izvedbo manjših prireditev, prilagojen pa je tudi gibalno oviranim osebam. Zasnovali smo tudi taktilno informacijsko tablo prilagojeno slepim in slabovidnim osebam.

 

Naše storitve na projektu:

Celovito vodenje projekta

Izdelava projektne dokumentacije

Projektantski nadzor