NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Stavba, ki vzpodbuja interakcijo med zaposlenimi

Naročnik: NLZOH

Status: natečajni predlog

Velikost: 8.000 m2

Lokacija: Maribor

 

Obstoječa stavba NLZOH iz osemdesetih let prostorsko ne zagotavlja ustreznih delovnih pogojev, zato se je vodstvo odločilo, da razširi dejavnost na sosednji parceli in tvori nov laboratorijski center, državnega pomena. Nova stavba NLZOH se umešča v prostor s prepoznavnim prostorskim kontekstom.

Javni prostor je zasnovan mestotvorno in vzpostavlja novo središče dogajanja za severni del mestne četrti Tezno. Na stičišču Ptujske ceste in Janševe ulice smo predvideli ploščad, ki povezuje zunanja parterja obeh stavb NLZOH. V sklopu ureditve ploščadi predlagamo podaljšek zelene bariere severno od Ptujske ceste do križišča ter nadaljevanje zelene poteze do parterja novega objekta. Predlagamo premik obstoječe skulpture Forma Viva japonskega kiparja Banza Matsuure iz leta 1977 na rob ploščadi, s prenovo ter ureditvijo zelenega območja.

Arhitekturna zasnova stavbe se naslanja na dvoje izhodišč. Prvo izhaja iz organizacijske sheme, laboratorijskega programa in ostalih programskih vsebin. Drugo izhodišče rezultira v notranji centralni atrij – FORUM, ki se vije od pritličja do tretje etaže. Ta povezuje skupne in komunikacijske prostore z namenom čim večje interakcije oz. medsebojnega druženja med samimi uporabniki stavbe. FORUM, kot višinsko odprt, zračen, tronivojski prostor obenem simbolizira nove preboje v svetovni mikrobiološki znanosti. Zasnova stavbe spodbuja zaposlene k čim večji uporabi skupnih površin. Vsi skupni prostori (predavalnica, knjižnica, čajna kuhinja) se logično povezujejo in z možnostmi združevanja prostorov omogočajo fleksibilno uporabo. Zaposleni lahko uporabljajo prostor za neformalna druženja ob malici, študijski čas, izobraževalne namene (MF, FZV UL MB) ali za druge kolektivne ali individualne potrebe. Skupni prostor nad vhodnim delom je naravno osvetljen preko velike terasne in  fasadne svetlobne odprtine, ki omogoča prodor svetlobe v notranjost FORUMA. Taka rešitev  omogoča naravno osvetlitev tudi notranjih zalednih prostorov ob FORUMU.

 

Naše storitve na projektu:

Izdelava natečajnega predloga

 

V sodelovanju z:

Arhitekturni biro Atrakcija