VEČSTANOVANJSKI OBJEKT DVORAKOVA

Stanovanja za mlade v mestnem središču

Naročnik: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor

Status: natečajni predlog, 2022

Velikost: 9.912 m2

Lokacija: Maribor

Obstoječa urbanistična pozidava mestne četrti Magdalena med desnim bregom Drave in železniško progo Maribor – Dravograd predstavlja strnjeno stanovanjsko zazidavo s pretežno javnimi parterji. Načrtovana večstanovanjska stavba sledi ulični liniji pozidave ob Dvorakovi ulici in ulici Moše Pijada ter z gradacijo volumna povezuje različne višine stavbnih nizov v okolici. Stavbni volumen nove stavbe je razdeljen na tri manjše volumne. Prosti prehodi v parterju povezujejo ulični prostor z atrijskim zalednim, kjer nastane nov pol-javen, delno zaprt kare. Prostori parterja tako naslavljajo stanovanjsko skupnost in lokalno prebivalstvo.

Nova stavba prinaša 60 stanovanj za mlade meščane in meščanke in mlade družine. Stanovanja so različnih velikosti, primerna za različne statuse in načine življenja. Vsa stanovanja so dostopna preko dveh komunikacijskih jeder in zunanjega ganka in so umeščena od prvega nadstropja navzgor.

Vsa stanovanja so zasnovana »prepišno«. Tako je omogočeno kvalitetno prezračevanje prostorov tudi brez nameščanja prisilnega sistema prezračevanja. Vsako stanovanje ima lastno ložo ali balkon.

 

Naše storitve na projektu:

Izdelava natečajnega predloga

V sodelovanju s:

Kaja Flis u.d.i.ka