Storitve

PROJEKTIRANJE IN SVETOVANJE

Izdelamo projektno dokumentacijo za vse stavbe in objekte, izvedemo geomehanske preiskave, geodetske načrte, zakoličbe, parcelacije in evidentiranje objektov.

NADZOR NAD GRADNJO

Nadzor nad gradnjo poteka pod vodstvom izkušene ekipe arhitektov in inženirjev. Nadzor kot podaljšek projektne faze je za naročnika večja garancija odgovornosti.

PROSTORSKO NAČRTOVANJE

Skladno z investicijsko namero izdelamo ali spremenimo občinski prostorski načrt –OPPN. Izdelamo strokovne podlage za občinske prostorske načrte- OPN in OPPN-je.

NEPREMIČNINE

Glede na namen preverimo in celostno uredimo pravni status vaše nepremičnine, tudi sporne lastniške zadeve, služnosti, dostope, soglasja in geodetsko uredimo meje.

RAZVOJ PROJEKTOV

Pripravimo ekonomske analize projekta in vse vrste investicijske dokumentacije, svetujemo pri pridobivanju možnosti financiranja ter nepovratnih sredstev.

ENERGETSKE IZKAZNICE

Ugodno in hitro izdelamo računske in merjene energetske izkaznice za vse stavbe. Izdelali smo energetske izkaznice za stavbe v skupni kvadraturi več kot 20.000 m2.

ENERGETSKA UČINKOVITOST

Projektiramo energijsko učinkovite stavbe v pasivnem in skoraj nič energijskem standardu - sNES, certificirani smo za projektiranje trajnostnih stavb po DGNB sistemu.

NOTRANJA OPREMA

Izdelamo načrte za notranjo opremo v idejni in izvedbeni fazi za stanovanjske, poslovne, družbene in industrijske stavbe. Sodelujemo tudi pri nadzoru izvedbe.

INŽENIRING

Izvajamo inženiring, ko naročniku pridobimo različne ponudbe izvajalcev, se z njim odločimo za najbolj optimalno ponudbo in jo kasneje nadzorovano izvedemo.

LEGALIZACIJE VSEH VRST STAVB

Izdelujemo projektno dokumentacijo za legalizacijo vseh vrst stavb in pomagamo naročniku, da s čim manjšimi stroški in ovirami pride do legalne nepremičnine.